fredag den 8. februar 2019

Spis med EU (2) Herning og Midtjylland i EU


I "Spis med EU"-foredragsrækken var turen i aftes kommet til direktør Lars Holte Nielsen fra Region Midtjyllands kontor i Bruxelles.

Aftenen, der var arrangeret af Herning Bibliotekerne og Huset No. 7 - Hernings Kulturhus - var lærerig, ligesom det første arrangement.


Lars Holte Nielsen (LHN) er som Svenning Dalgaard fra TV2 en god formidler med stor indsigt i EU stof.

"Normalt interesserer EU mig ikke", sagde en deltager, "men dette koncept gør mig interesseret."
Foto: Forloren hare. Veganerretten kom ikke med på billedet.

Konceptet Spis med EU består af

  • et 20-30 minutters oplæg med spørgsmål/svar
  • spisning, hvor man har lejlighed til at tale om EU og andet med andre deltagere og igen 
  • et oplæg med spørgsmål/svar.
Det hele varer fra kl.18-21. 

Mange byer og regioner i EU har kontor i Bruxelles. Ligesom på Region Midtjyllands kontor følger man tæt, hvad der sker i EU. Man skaber kontakter til samarbejdspartnere i Europa og formidler og repræsenterer sin bys eller regions interesser i Bruxelles. 

LHN startede på Aarhus Kommunes EU kontor i Bruxelles, der blev oprettet i 1990 af borgmester Thorkil Simonsen (A), der troede på det europæiske samarbejde. Med de mange skeptiske EU-vælgere i socialdemokratiet forstod Simonsen, at vælgerne skulle se, der kom noget konkret ud af EU. Kontorets formål var at hjælpe lokale virksomheder med at få del i EF-/EU-midler. 

Region Midtjyllands kontor - ligesom de andre kommunale og regionale kontorer i Bruxelles - udnytter EU-rammen for at få størst muligt ud af det for deres by eller region. Et er at man prøver at hente tilskud hjem fra EUs forskellige kasser, men en anden og ligeså vigtig aktivitet er at formidle kontakt mellem personer og virksomheder indenfor EU. Hør EU-Kommissær Margrethe Vestager i forb. med kontorets 10 års jubilæum.


Denne synergi blev fremhævet af LHN.

LHN nævnte kontorets engagement indenfor emner som

  • klima
  • folkesundhed, aldersrelaterede sygdomme, at der bliver flere ældre og færre til at betale
  • konkurrenceevne i forhold til Kina, USA og Afrika

Det der interesserer os, sagde LHN, er det europæiske samarbejde, der jo altid har eksisteret, men med EU er der blevet skabt en ramme. Det er ikke et spørgsmål om at være for eller imod, men at opfatte EU som en alliance, et forbund med spilleregler for samarbejde. Det er ligesom en ejerforening eller en skakklub, hvor man ikke altid er enig i beslutningerne, men bøjer sig for flertallets beslutning. Det er bedre at være med end at være udenfor.

Med Maastrichttraktaten blev der bl.a. oprettet et rådgivende organ Regionsudvalget, der består af repræsentanter fra de 28 EU-lande, der er valgt lokalt og regionalt. Gennem Regionsudvalget kan medlemmerne give deres mening tilkende om EU-lovgivning, der har direkte betydning for regioner og byer.

Det er vigtigt at lyttet til byerne, sagde LHN, fordi de har en fornemmelse for de løsninger, der skal bringe Europa videre.

LHN skitserede hvad EU betyder for borgerne

1/ EU giver mulighed for at bevæge sig rundt: bo, leve og arbejde i et andet land

2/ EU giver mulighed for, at vi kan handle over grænserne uden told.
Når et produkt er godkendt i et land, betyder det samtidig, at det er godkendt i andre lande. Dvs. der er konkurrence på lige vilkår. Statsstøtte er forbudt

3/ EU definerer fælles retninger for landene. Hvad der er vigtigt for os allesammen, og hvad vi skal håndtere i fællesskab

4/ EU giver sammenhold og styrke. Befolkningsmæssigt og økonomisk er vi en stærk faktor. LHN nævnte konkurrencekommissær Margrethe Vestager og hendes indsats for at tvinge de store multinationale til at betale en rimelig skat.


Hvad får Region Midtjylland ud af kontoret i Bruxelles?

Vækst og udvikling, forklarede LHN. EU kan medfinanciere udviklingsprocesser i private virksomheder, så der skabes nye produkter, der kan blive en eksportvare.

Kontoret er meget ude i virksomhederne, og derfor er der også en ansat i Region Midtjylland til at støtte med det.

I 2018 blev der hentet 80 mio. kroner hjem til projekter i virksomheder i Midtjylland. I de 11 år Region Midtjyllands kontor har eksisteret, er der blevet hentet 3/4 mia. kroner hjem til projekter i Midtjylland.

Der blev stillet mange spørgsmål, lige fra krumme agurker, kanelsnegle og lakridspiber til Brexit.

Hvordan sikrer vi den folkelige opbakning, lød et spørgsmål. 

LHN forklarede, at EU-Kommissionen er klar over, at borgerne vil have ordentlige forklaringer. De vil kunne forstå, hvad der foregår. Og EU skal ikke blande sig i alt, sagde han.

Aftenens menu forloren hare var lækker og gled ned sammen med EU-stoffet.

Næste gang 7. marts er emnet: EF, Hvorfor blev vi medlem i 1972, hvad har det betydet for os danskere? Tilmelding kan ske her. En foredragsholder fra Demokrati i Europa Oplysningsforbundet vil gøre os klogere på emnet.

Skrevet af Anne Albinus

Spis med EU arrangeres af Herning Bibliotekerne


Kommende arrangementer:


7. marts EF, Hvorfor blev vi medlem i 1972? 
4. april
 De 4 forbehold, hvad betyder de for os idag? Derek Beach, Aarhus Universitet.
2. maj EU Valgkampsdebat med partiernes EU kandidater. Oplæg v/Lykke Friis


.......

Danske regionale kontorer i Bruxelles kan ses her

Central Denmark EU Office har 15 medarbejdere og ligger centralt placeret i Bruxelles. Formålet med CDEU er at sikre, at Midtjylland får mest muligt ud af det europæiske samarbejde. 

Kontoret er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen, Aarhus Universitet samt VIA University College, og CDEU arbejder for såvel de kommunale forvaltninger, regionen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner som for andre aktører i Midtjylland. 

Kontoret har et bredt arbejdsfelt, som omfatter interessevaretagelse, internationale projekter, EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering, branding og strategisk arbejde på det internationale område for vores samarbejdspartnere. 
Ingen kommentarer:

Send en kommentar