mandag den 4. februar 2019

Glyphosat, Pesticider: Tavshedens Lov

Den tidl. franske miljøminister og præsidentkandidat for socialistpartiet, Ségolène Royal, fortæller i sin nyeste bog, hvordan hun kom til miljøministermøde i Bruxelles i Det Europæiske Råd (4.3.16) (1), og først da opdagede, at den omdiskuterede plantegift glyphosat var på dagsordenen. Royal starter bogens første kapitel "Glyphosat, Pesticider: Tavshedens Lov" med at fortælle om argentineren Fabian Tomasi, der døde 53 år gammel, efter i mange år som landarbejder at have været udsat for glyphosat. Tomasis job var at fylde tankene på fly, der skulle sprede plantegiften over sojamarkerne. Men Tomasi var aldrig blevet oplært i brugen af glyphosat.

Forsvar for menneskerettigheder og for miljøbeskyttelse udgør én og samme kamp, skriver Royal.

Royal stiftede bekendtskab med glyphosat, da hun var Regionsrådsformand i Poitou-Charente. Regionsrådet støttede foreningen Phyto-ofre, der blev startet af Paul François, der var blevet slemt forgiftet af glyphosat. Da Royal blev miljøminister i 2014, inviterede hun Paul François til miljøkonference i præsidentpaladset, hvor han fortalte om sin kamp mod kræft og sit engagement for ofrene.

Med Royal som regionsformand indførte Poitou-Charente i 2004 som den første region i Frankrig et forbud mod brug af glyphosat, GMO, Gaucho og Regent, (bi-dræbere).

Det var ikke let. Borgmestre der fulgte Royals opfordring, blev stævnet, men Royal ledsagede dem under sagen i den administrative domstol.

Kampen mod pesticider er en vedvarende kamp, siger Royal og fremhæver den amerikanske biolog Rachel Carsons kamp mod DDT.

"Glypho-hvad for noget?"

Tilbage til miljøminister-mødet i Rådet 4.3.2016, hvor den svenske miljøminister Asa Romson henvender sig til Royal straks ved ankomsten og spørger, om hun vil stemme ligesom Romson mod Glyphosat, "Det er uansvarligt at forlænge brugen yderligere, og vi skal stå sammen imod en fornyelse af tilladelsen til brug af glyphosat", siger Romson (s.15).

Royal siger til sine ledsagende embedsmænd, at hun ikke har set, at glyphosat er på dagens dagsorden. "Glypho - hvad for noget?" spørger en embedsmand, og de andre ser spørgende på hinanden. Royal har intet i sagsmappen om glyphosat. En forglemmelse eller en bevidst hemmeliggørelse? Royal svarer Romson: "Mht. dette emne som med alle andre lægger Frankrig sig op ad den position, der er mest positiv mht. miljøet. Du kan regne med mig mht. at stemme imod en fornyelse af glyphosat".Det rungende Nej


Royal og Romson danner en "overbevisningskommando" og henvender sig til bl.a. den tyske miljøminister, der ikke er svær at overtale. I løbet af 10 minutter har de fundet det mindretal, der kan blokere for en fornyelse af den tilladelse, der udløber i 2017, hvor Monsanto skal komme med et mindre farligt produkt. Der bliver lidt panik hos de diplomater, der står rundt om Royal, fordi hun ikke vil stemme "som hun skal", og fordi der ingen instruks er. 

Da blokeringen af fornyelsen lykkes, er der generel forbløffelse. Miljøministrene har taget ansvar, som Royal skriver. Royal føler presset fra alle sider, men sammen med sine embedsmænd beslutter de at stå fast. Og hun gentager Frankrigs position, som gør det enkelt at støtte Sverige:

"Mht. dette emne som med alle andre lægger Frankrig sig op ad den position, der er mest positiv mht. miljøet. Du kan regne med mig mht. at stemme imod en fornyelse af glyphosat".

Det Europæiske Råd vedtager lidt senere, at miljøministrene skal stemme igen, fordi de havde stemt forkert i første omgang. Miljøministrene indkaldes derfor til et nyt møde i Bruxelles.

Samvittighedsklausul

I Frankrig bliver der postyr. Landbrugsministeren og landmændenes fagforening FNSEA 'belejrer' præsidentpaladset og Nationalforsamlingen. 

I Thalys-toget til Bruxelles til det nye miljøministermøde i Rådet, siger Royal til Europaministeren, at hun holder fast ved sit nej til glyphosat. Så får hun den franske præsident Sarkozy i røret. Han siger, hun skal stemme ja, fordi kommissionsformanden Juncker presser ham, men Royal svarer roligt, at det kan hun ikke pgr. af samvittighedsklausulen. Men siger også at det jo er Sarkozys institutionelle ret at lade hende erstatte af en anden til mødet i Bruxelles, en ambassadør eller en anden minister. "Det er imod Frankrigs interesser og klimalederskab at stemme for Glyphosat. Vi skal lægge os op ad den mest modige, og ærlig talt, jeg vil ikke svigte svenskerne midt i valgkampen, tyskerne som jeg har allieret mig med og alle de andre ministre fra de andre lande, der er enige med min position", svarer Royal.

Royal bliver ikke erstattet af en anden.

Tilladelsen til fornyelse af glyphosat blokeres i flere måneder. 22.12. ringer Jean Claude Juncker igen til Royal. "Ségolène, jeg ringer angående Glyphosat. Det var François (det må være Hollande red.), der sagde jeg skulle tale direkte med dig."

Royal skriver, at hun godt kan lide Juncker, fordi man kan tale med ham lige ud af posen. Han havde gjort alt for at støtte hende med europæiske ratifikationer i forb. med klimaaftalen i Paris. 

Juncker tilføjer, at hun ikke gør sagen let for ham med henvisning til den note, hun har sendt om glyphosats farlighed. "Hvordan gør vi?" spørger han.

Royal svarer: "Monsanto har haft ti år til at komme med alternativer. Hvorfor vil du forny tilladelsen? Fabrikanterne skal stilles til ansvar, eller er det en belønning til forurenerne. Du ved jo, at lobbyerne har infiltreret EU-Kommissionens eksperter. Nogle er betalt af firmaerne. Det er tid til nu at rense ud og vise, at vi ikke lader os narre. Det er vigtigt, for at europæerne kan forsone sig med Europa". Derfor rokker Royal sig ikke, og glyphosat får ikke fornyet sin tilladelse (s. 21).

Desværre skriver Royal, ændrede Frankrig holdning efter hendes afgang med den nye miljøminister, der var nødt til at adlyde en dårlig instruks og stemme for forlængelse i fem år af brugen af Glyphosat. Det dige, de havde bygget, skriver Royal, gav efter, men nu ved vi i fremtiden, hvordan indflydelsesrige firmaer spiller med deadlines.

"Den dør, der blev lukket for lobbyerne af nogle resolutte kvinder, blev åbnet igen. Men kampen er ikke tabt, for den folkelige opinion greb den. Domstole og tribunaler begynder at dømme, og ingen er i dag uvidende om, hvad glyphosat er. Når tavshedens lov bliver brudt, kan styrkeforholdet ændre sig." Sådan slutter Royal det første kapitel (s. 21).


kilde: "Ce que je peux enfin vous dire", Royal, Ségolène, Fayard, okt. 2018
Foto af Royal til Miljøministermødet 4.3.16 kilde: Det Europæiske Råd

SÉGOLÈNE ROYAL (SR) (FØDT 1953) - PS/DET FRANSKE SOCIALISTPARTI

  • i 2007 var SR den første kvinde, der ved et præsidentvalg nåede videre til 2. runde, men tabte til Nicolas Sarkozy
  • sluttede sig til PS i 1978
  • uddannet fra den prestigefyldte forvaltningsskole ENA
  • tidl. formand for Regionsrådet i Poitou-Charente 2004-2914
  • tidl. rådgiver for afdøde præsident François Mitterand og også 
  • minister i flere omgange
  • fra 2014-2017 minister for miljø, bæredygtg udvikling og energi 
  • nu ambassadør for Edouard Philippe regeringen med ansvar for internationale forhandlinger om Arktis og Antarktis. En post der dog ikke gør at hun ikke kritiserer Præsident Macron. I forbindelse med de Gule Vestes oprør opfordrede hun Macron til at afskaffe afgiftsforhøjelsen på diesel og bensin. I sin bog Ce que je peux enfin vous dire (Fayard okt. 2018) fortæller hun om kvinder og miljø, og hvordan det er at være kvinde i fransk politik.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar