torsdag den 31. januar 2019

Ny Rapport: EUs Fødevaresikkerhedssystem er overbelastet

Ingen i danske medier bekymrer sig om Den Europæiske Revisionsrets rapport (15.1.), at EUs fødevaresikkerhedssystem er overbelastet. 

Indtil år 2000 havde Danmark ca. 33 Miljø- og Levnedsmiddelkontroller med både mikrobiologisk og kemisk ekspertise koblet med stor viden om vore levnedsmidler. Dem nedlagde den nyetablerede (1997) Fødevarestyrelsen som led i konsolidering af sin magtposition. Der blev lovet 10 nye laboratorier, hver med 4 lederpositioner, der skulle dække de områder, der er nævnt af Revisionsretten. Det blev ikke til noget. 

På Landbohøjskolen havde de et Institut for Veterinær Mikrobiologi og Hygiejne, med laboratorier, der arbejdede på feltet, og Veterinærdirektoratet havde et laboratorium her, der senere flyttede til Ringsted. Med Universitetsreformen og dens følgende fusioner samt den manglende rettidige omhu (Helge Sanders (V) makværk), havnede Veterinæruddannelsen på KU SUND, hvor en læge er dekan. Den praktiske approach til forståelsen af levnedsmiddelproblematikken blev i forløbet erstattet med avanceret molekylær mikrobiologi, som alle andre arbejder med. Dermed udtyndedes og forsvandt den basale viden, erfaring og indsigt. Her står vi så i dag, hvor aktiv handling er erstattet snak og teori.